ร่วมการฟังการบรรยาย เรื่อง งามอาภรณ์ งามศิลป์ งานแผ่นกรุงรัตนโกสินทร์และมีการอบรมมารยาทไทย

วันที่ 21 เม.ย. 2561 เวลา 13.30 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมการฟังการบรรยาย เรื่อง งามอาภรณ์ งามศิลป์ งานแผ่นกรุงรัตนโกสินทร์และมีการอบรมมารยาทไทย จากผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้กับกุลสตรีทั้งหมด 77 ท่าน และถ่ายภาพร่วมกับกุลสตรี ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เป็น หนึ่งกิจกรรมในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

แชร์