ร่วมประชุมหารือแนวทางการพิจารณาชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ประจำปีงบประมาณ 2567(รายการชนช้างกราฟิกปีที่ 9)

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคัดเลือกทีมนักออกแบบ 5 ทีมสุดท้ายเข้าสู่โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ประจำปีงบประมาณ 2567 (รายการชนช้างกราฟิกปีที่ 9) คณะกรรมการฯได้ร่วมประชุมหารือเตรียมคัดเลือกชุมชนฯ ในจังหวัดน่าน โดยมีนางภัทรภร ชัยวัฒนกุล วัฒนธรรมจังหวัดน่าน พร้อมข้าราชการในสังกัด และนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบนายไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ ปี 2557 รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมประชุมหารือแนวทางการพิจารณาชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

สามารถติดตามรายละเอียดและกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ประจำปีงบประมาณ 2567 (รายการชนช้างกราฟิกปีที่ 9) ได้ทางเพจ Chonchang.therealgraphic และเพจ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แชร์