คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ระยะที่ 2” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย)

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ระยะที่ 2” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณเชิงสะพานขัวพญามังราย (กำแพงด้านทางเข้าชุมชนเกาะลอย) จังหวัดเชียงราย พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชม Wall Art ที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้วในระยะที่ 1 บริเวณด้านหน้าอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขตเมืองเก่าเมืองเชียงราย สู่การเป็นย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัด Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

แชร์