คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

วธ.ร่วมกับครูศิลปะ – คณาจารย์และศิลปินจากทั่วประเทศ – ต่างประเทศ กว่า 170 คน สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ “ในสองรัชกาล” รวมพลังแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  

วธ.ร่วมกับครูศิลปะ – คณาจารย์และศิลปินจากทั่วประเทศ ต่างประเทศ กว่า ๑๗๐ คน

สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ “ในสองรัชกาล

รวมพลังแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะ “ในสองรัชกาล” ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมกับกลุ่มครูศิลป์โคราช ศิลปินสองแผ่นดิน ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินเครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันจัดขึ้น

นายวีระ กล่าวว่า การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะ “ในสองรัชกาล” เป็นผลงานการวาดภาพของศิลปินเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ ผสมผสานกัน เช่น สื่อผสม ดิจิตอลเพ้นท์ งานถักทอ ประติมากรรม และอื่น ๆ ได้แก่ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระราชกรณียกิจ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด้านอื่น ๆ ของทั้งสองพระองค์

นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะในครั้งนี้มีศิลปินเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยครูศิลปะคณาจารย์และศิลปินจากทั่วประเทศและต่างประเทศ จำนวน 170 คน มีผลงานที่นำมาจัดนิทรรศการ จำนวน 350 ชิ้น ซึ่งสร้างสรรค์ด้วยความมุ่งมั่นของศิลปิน อันแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปตลอดจนชาวต่างชาติได้ชื่นชมพระเกียรติคุณรวมถึงเผยแพร่ผ่านระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อสังคมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปะเพื่อต่อยอดการพัฒนาส่งเสริมจังหวัดนครราชสีมาสู่เมืองศิลปะ

นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะ “ในสองรัชกาล” จัดแสดงระหว่างวันที่๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

แชร์