คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

วัฒนธรรมจังหวัดลำพูนเข้าเยี่ยมชมหอศิลป์สิริวิชชโยของคุณประสงค์ ลือเมือง

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 วัฒนธรรมจังหวัดลำพูนเข้าเยี่ยมชมหอศิลป์สิริวิชชโยของคุณประสงค์ ลือเมือง หอศิลป์เป็นแนวศิลปะร่วมสมัย ผสมผสานวิถีพุทธวิถีธรรม บวกกับจิตกรรมในแนวคิดสร้างสรรค์ของยุคเก่าและยุคปัจจุบันเข้าด้วยกัน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ซึ่งตอนนี้สามารถเข้าเยี่ยมชมหอศิลป์ฯ ได้ทุกวันทำการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณประสงค์  091 – 0671540

แชร์