วันวิสาขบูชา

วันที่  

15/05/65

วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันที่ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันที่ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน และยังถือเป็นวันสำคัญสากลของโลกอีกด้วย

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ