คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 คณะกลุ่มนายกฯสมาคมทัศนศิลป์แห่งประเทศไทย มาเยี่ยมชม นิทรรศการ Conflux ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 คณะกลุ่มนายกฯสมาคมทัศนศิลป์แห่งประเทศไทย มาเยี่ยมชม นิทรรศการ Conflux ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์