วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.-12.00 น.ภาพบรรยากาศการคัดเลือกผลงานการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 4 (รอบคัดเลือก) ณ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
เวลา 10.00 น.-12.00 น.ภาพบรรยากาศการคัดเลือกผลงานการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 4 (รอบคัดเลือก) ณ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

แชร์

Share on facebook
Share on twitter