วันอานันทมหิดล

วันที่  

09/06/65

๙ มิถุนายน วันอานันทมหิดล วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ