วันเข้าพรรษา

วันที่  

14/07/65

แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ วันเข้าพรรษา วันที่พระภิกษุเริ่มการอธิษฐานอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดฤดูฝนเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตามพระธรรมวินัยบัญญัติ

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ