คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

“วิวาห์อาเซียน”

วันที่  

09/02/61

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมพิเศษ “วิวาห์อาเซียน”
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ์ และ ๑๐ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑
และชมนิทรรศการวัฒนธรรมประเพณีการแต่งงานในอาเซียนได้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๖๑
ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น ๓ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
*เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐ ๒๒๒๔ ๔๒๗๙

Facebook: ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Cultural Center เว็บไซต์ www.elibrary-acc.com

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ