คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

วีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัย ดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่  

10/08/65

วีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัย ดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 7 สาขา ดังนี้

  • สาขาทัศนศิลป์ โดย นายธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์
  • สาขาสถาปัตยกรรม โดย หม่อมหลวง วรุตม์ วรวรรณ
  • สาขาวรรณศิลป์ โดย นายสถาพร จรดิฐ
  • สาขาดนตรี โดย นายชัยภัค ภัทรจินดา
  • สาขาศิลปะการแสดง โดย นางสาวศรวณีย์ ธนะธนิต
  • สาขาศิลปะการออกแบบ โดย นายนครินทร์ ยาโน
  • สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว โดย นายลี ชาตะเมธีกุล
    สามารถรับชมได้ที่ Youtube : https://youtu.be/Sig9bar1yvY , Facbook : https://fb.watch/eORnfXJKkY/

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ