คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ศิลปินร่วมสมัยจากนานาชาติ อาทิ นอร์เวย์ ญีปุ่น เกาหลี สิงค์โปรลงพื้นที่ศึกษาและสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำศิลปินร่วมสมัยจากนานาชาติ อาทิ นอร์เวย์ ญีปุ่น เกาหลี สิงค์โปรลงพื้นที่ศึกษาและสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม
เพื่อเตรียมการสร้างสรรค์ผลงานโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018

แชร์