คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทาน ส.ค.ส.และไดอารี่พระราชทานประจำปี 2564 แก่ผู้ดำเนินงานถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน”

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทาน ส.ค.ส.และไดอารี่พระราชทานประจำปี 2564 แก่ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ ผู้ดำเนินงานถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” ณ บริเวณชั้น3 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แชร์