สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทาน ส.ค.ส.และไดอารี่พระราชทานประจำปี 2564 แก่ผู้ดำเนินงานถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน”

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทาน ส.ค.ส.และไดอารี่พระราชทานประจำปี 2564 แก่ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ ผู้ดำเนินงานถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” ณ บริเวณชั้น3 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แชร์