สศร.จัดเสวนาขยายผลมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ThaiLand Biennale, Krabi 2018

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 สศร.จัดเสวนาขยายผลมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ThaiLand Biennale, Krabi 2018

แชร์