สศร. จับมือเครือข่ายด้านศิลปะวัฒนธรรมในอำเภอเขมราฐ ร่วมขับเคลื่อนชุมชนผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะร่วมสมัย

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัย ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยนางปรียา แก้วบำรุง วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเขมราฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมในอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ อย่างอบอุ่น

กิจกรรมบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัย ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ การอบรมการวาดภาพ และการอบรมการปั้นหุ่นต้นแบบเพื่อต่อยอดงานประติมากรรม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ซึ่งเป็นศิลปินอาชีพ ดีไซเนอร์ และอาจารย์ด้านศิลปะจากทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดอุบลราชธานี มาให้ความรู้และเทคนิควิธีการด้านศิลปะต่าง ๆ ต่อกลุ่มนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมถึงระดับอาชีวศึกษา และกลุ่มสตรีและผู้ประกอบการด้านผ้าในอำเภอเขมราฐ รวมทั้งสิ้น 90 คน ตลอดระยะเวลาการจัดอบรมเมื่อวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2567

ผลจากการอบรม ได้เกิดการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านผ้าในอำเภอเขมราฐ สามารถนำไปผลิตเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายได้ทันที และยังเกิดการสาธิตศิลปะการวาดภาพบนกำแพง หรือ Wall Art ที่วิทยากรและกลุ่มศิลปินในพื้นที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่บอกเล่าประวัติของเมืองเขมราษฎร์ธานีในอดีตและสัตว์ในตำนานพระพุทธศาสนาของจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ เหราและมกร ซึ่งรองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้เข้าเยี่ยมชมผลงาน Wall Art ดังกล่าว ณ ถนนสายวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี โดยกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะนำไปต่อยอดในการจัดเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 ที่จะถึงนี้

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ