สศร. ติดตามการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ในจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ติดตามการดำเนินกิจกรรมและร่วมพิธีปิดโครงการ “เกษียณสุนทรีย์…เขียนชีวิต” ครั้งที่ 3 จัดโดยนายนฤเบศ สมฤทธิ์ ศิลปินสาขาวรรณศิลป์ ร่วมกับ นายดำรงค์ ดีแก้ว ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม ภาคีเครือข่าย ณ ห้องเอื้องคำ โรงแรม CVC PLACE วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สำหรับในช่วงบ่ายวันนี้ ได้ร่วมฟัง ‘เนียรปาตี’ หรือนายพิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ มาถ่ายทอดประสบการณ์การเขียนให้กับมิตรอาวุโส​ ผ่านนวนิยาย ​’กลิ่นกาสะลอง’​ และ​บัวเกี๋ยง… เอ้อ​ วิมานใยบัว​ อันเป็นเหมือนภาคจบของ​ กลิ่นกาสะลอง​ ทั้งตอบคำถามเกี่ยวกับทักษะการเขียนทุกแง่มุม

โครงการ “เกษียณสุนทรีย์…เขียนชีวิต ” เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้สูงวัยที่จะได้มีพื้นที่ในการฝึกทักษะการเขียน และได้ผ่านกระบวนการชีวิตผ่านสุนทรีย์ วรรณศิลป์หรือการเขียนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือบันทึกเป็นสารคดีชีวิตเป็นเรื่องราวของตนเองเก็บไว้ให้ลูกหลานได้อ่านและจดจำ และในอีกมิติหนึ่งงานเขียนยังช่วยให้ผู้เขียนได้สร้างสรรค์งานเขียนในรูปแบบของศิลปะเป็นงานวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง และที่สำคัญงานเขียนยังเป็นยาที่ช่วยผ่อนคลายและบำบัดอารมณ์เครียดได้เป็นอย่างดี ทั้งเป็นผู้เขียนหรือผู้อ่าน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แชร์