คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร.ติดตามการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ติดตามการดำเนินกิจกรรมเพลงไตรรงค์ จัดโดยบริษัท แอ็ทเวิร์ค ไอเดีย จำกัด และภาคีเครือข่าย ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

โดย ชมการบันทึกภาพประกอบมิวสิควิดีโอเพลงไตรรงค์ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิง พลอยไพลิน เจนเซน คุณวินัย พันธุรักษ์ อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และศิลปินร่วมสมัยอีกหลายท่าน

โครงการเพลงไตรรงค์ เป็นโครงการที่จัดทำบทเพลง และมิวสิควิดีโอ เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ภูมิใจในความเป็นชาติ ผ่านการสร้างสรรค์บทเพลงด้วยการนำเสนอเชิงสัญลักษณ์ “ธงไตรรงค์” ธงชาติไทย ที่หล่อหลอมความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย นั่นคือ ชาติ (ประชาชน) ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจะเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ของกระทรวงวัฒนธรรม ต่อไป

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แชร์