คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ติดตามการดำเนินงานพัฒนาเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ของนักออกแบบไทย ในพื้นที่ภาคอีสาน จ. ขอนแก่น

เมื่อวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงพื้นที่ไปยังวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย เพื่อร่วมสังเกตการณ์การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง นายธีระ ฉันทสวัสดิ์ นักออกแบบในโครงการพัฒนาเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชน หัวข้อการออกแบบลายผ้า ลงสีไหมแต้มหมี่ เพื่อเพิ่มความร่วมสมัยให้กับงานวิถีดั้งเดิมของผ้าไหมมัดหมี่ โดยผอ. สศร. ได้ชื่นชมการทำงานของกลุ่ม พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องของการทำงานกับคนรุ่นใหม่ การค้นหาอัตลักษณ์เฉพาะและช่องทางการตลาดในยุคปัจจุบัน และยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มจุฑาทิพ (JUTATIP ) ผ้าฝ้ายย้อมมัดมือสีธรรมชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ต้นแบบของการยกระดับผ้าฝ้ายมัดย้อมให้ก้าวไปสู่ตลาดโลก ซึ่งทำควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในการนี้ นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับและติดตามการลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมผ้าทอและเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นต่อไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ