คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ติดตามการดำเนินงานพัฒนาเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ของนักออกแบบไทย ในพื้นที่ภาคตะวันออก จ. ชลบุรี

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงพื้นที่ไปยังศูนย์พัฒนาอาชีพชุมชนเขาดิน วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมสตรีรักษ์โลก (ECO Lady) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวชดาทิพย์ ณ ตะกั่วป่า ประธานวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมสตรีรักษ์โลก (Eco Lady) ให้การต้อนรับ โดยได้ร่วมสังเกตการณ์การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนางสาวสิริอร เฑียรฆประสิทธิ์ นักออกแบบในโครงการพัฒนาเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย กับกลุ่มผู้ประกอบการ ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทำรองเท้า และกลุ่มถักโครเชต์ หัวข้อการทำรองเท้าด้วยพรมเหลือใช้จากอุตสาหกรรมโรงงาน และใช้พรมนำมาถักโครเชต์ เพื่อตกแต่งและประกอบลงบนเสื้อผ้า รวมถึงสาธิตการถักโครเชต์ลงบนรองเท้า ECO Lady From Waste to Social Benefits ซึ่งเป็นวัสดุที่สร้างสรรค์จากเศษวัสดุอุตสาหกรรม ซึ่งมีความทนทานสูง เป็นวัสดุที่ได้จากนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ เช่น พรม ผ้า ด้ายอุตสาหกรรม นอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแล้ว ยังมีส่วนช่วยโลกในการลดขยะอีกด้วย โดย ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ได้ชื่นชมการทำงานของกลุ่มผู้ประกอบการทั้ง ๒ กลุ่ม พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่าย รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุอื่นๆ และกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อต่อยอดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเกิดการพึ่งพาระหว่างชุมและกลุ่มอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรีต่อไป

แชร์