คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ติดตามการดำเนินงานพัฒนาเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ของนักออกแบบไทย ในพื้นที่ภาคเหนือ จ. เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ไปยังนายใจดี หรือแบรนด์ Ninechaidee ยาจกไฮโซ by สีสันงานผ้าต่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและโครเชต์ บ้านห้วยทราย เพื่อร่วมสังเกตการณ์การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง นายเอก ทองประเสริฐ นักออกแบบในโครงการพัฒนาเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย กับกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าว ในหัวข้อของการปรับเปลี่ยนทุนวัฒนธรรมดั้งเดิมให้มีความร่วมสมัย เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในกลุ่มประชากรรุ่นใหม่ โดยการหารูปแบบที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตร่วมสมัย เช่น การลองปรับสี หรือการลองปรับเปลี่ยนขนาด รูปทรงใหม่ เป็นต้น รวมถึงการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายภายใต้แนวคิด BCG and Sustainability การนำวัสดุสิ่งที่เหลือใช้ในพื้นที่มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ อาทิ การ Upcycling เสื้อผ้าเก่า กับเศษวัสดุจากระบบการผลิต ผ่านการปักหรือเทคนิคการตัดต่อ การใช้ผ้าใยกัญชง ซึ่งเป็นวัสดุที่ทอโดยชาวเขา และเป็นวัสดุที่ก่อให้เกิด Carbon Footprint น้อยที่สุดอย่างยั่งยืน จากการใช้น้ำเพาะปลูกต่ำ และไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี แบบฝ้ายและไหม เป็นต้น

ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวยังถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อการสานต่อภูมิปัญญาและสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

แชร์