สศร.นำทีมนักออกแบบช่วยผู้ประกอบการผ้าบาติกภาคใต้พัฒนาการออกแบบผ้าบาติกและเครื่องแต่งกายให้ร่วมสมัย ถูกใจลูกค้า ตรงตามความต้องการของตลาด

ในระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2566 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พานักออกแบบรุ่นใหม่จากโครงการพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยถิ่นแดนใต้ (Contemporary Southern Batik) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายภาณุพงศ์ คำดี และนายนรบดี ศรีหะจันทร์ ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการผ้าบาติก ณ สถานที่ทำการผู้ประกอบการผ้าบาติก ชัยบาติก และยิ่งบาติกเพ้นท์ ในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และวิสาหกิจชุมชนไฑบาติกเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาลายผ้าบาติกร่วมสมัย รวมไปถึงเยี่ยมชมผลงานของผู้ประกอบการ โดยมีนายธีระ ฉันทสวัสดิ์ กรรมการพิจารณาคัดเลือกนักออกแบบโครงการฯ ร่วมลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์และให้คำปรึกษา ทั้งนี้ หลังจากการได้พูดคุยกับนักออกแบบในครั้งนี้ ผู้ประกอบการจะได้พัฒนาผ้าบาติกลวดลายใหม่ ซึ่งจะเป็นวัตถุดิบให้แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ นำไปสร้างสรรค์เป็นเครื่องแต่งกายสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน ต่อไป

แชร์