คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร.นำผลงานโครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ร่วมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในคอนเสิร์ตการกุศล Love Song For Mom Charity Concert

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน Love Song For Mom Charity Concert เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวาระครบรอบ 100 ปี ประสูติ และเนื่องในโอกาสที่ UNESCO ประกาศยกย่องพระองค์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก จัดโดย มูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจากพลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิด มีม.ร.ว.หญิงวไลวัฒนา สวัสดิ์ – ชูโต คุณสุจิตรา มุ่งธัญญา ประธานจัดงาน ศ.ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ และกรรมการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ม.ร.ว. จิราคม กิติยากร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมภายในงาน Love Song For Mom Charity Concert โดยรับเกียรติจากศิลปินผู้มีชื่อเสียงร่วมแสดงคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ อาทิ วินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2562 , นุ อนุกูล, อลิศ ธนัชศลักษณ์, แบงค์ เฉลิมรัฐ, กาแฟ ดนุนันท์ และ 2 ศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ (เจน มรุธิดา, ไนซ์ ปภวรินทร์) ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ

ทั้งนี้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้นำผลงานการออกแบบชุดเครื่องแต่งกาย จำนวน 40 ชุด จากดีไซเนอร์ชื่อดังทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ นายเอก ทองประเสริฐ นายธีระ ฉันทสวัสดิ์ นายหิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล นายศรันรัตน์ พรรจิรเจริญ นายศิริชัย ทหรานนท์ และนายพลัฏฐ์ พลาฎิ ภายใต้โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย (Ready to Wear) และโครงการพัฒนาผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2565 ร่วมในการแสดงแบบการกุศล “รักษ์ ผ้าไทย” ภายในงานLove Song For Mom Charity Concert เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวาระครบรอบ 100 ปีประสูติ และเนื่องในโอกาสที่ UNESCO ประกาศยกย่องพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลก

แชร์