สศร.ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ อาคารสำนักงานวัฒนธรรม (บ้านดู่) จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม พิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมี นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมจัดงาน เข้าร่วมประชุม ณ อาคารสำนักงานวัฒนธรรม(บ้านดู่) จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ พิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน ซึ่งงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 เป็นการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ครั้งที่ ๓ ในประเทศไทย ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายศิลปินและภาคีเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด “เปิดโลก” (The open World)

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ