คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ผนึกกำลังเครือข่ายสองฝั่งโขง หนองคาย-สปป.ลาว เปิดงาน “โขง ART” สืบฮอยศิลป์ วิถีถิ่นลุ่มน้ำโขง 2567 ณ อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “โขง ART” สืบฮอยศิลป์ วิถีถิ่นลุ่มน้ำโขง ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายด้านศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเกียรติอย่างคับคั่ง

กิจกรรม “โขง ART” สืบฮอยศิลป์ วิถีถิ่นลุ่มน้ำโขง จัดขึ้นภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดวาดภาพสีน้ำและสีโปสเตอร์สำหรับเด็กและเยาวชนระดับประถม-มัธยมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2567 ณ บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง จังหวัดหนองคาย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากการประกวด และผลงานของศิลปินรับเชิญจากสองฝั่งโขงไทย – ลาว โดยเครือข่ายศิลปินบ้านศิลป์ไทย จังหวัดหนองคาย และสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติลาว การออกร้านของเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม และการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีอีสานร่วมสมัย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมชาวจังหวัดหนองคายและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ภายในงาน ผู้แทน สศร. ยังได้พบปะเครือข่ายด้านศิลปะร่วมสมัยจากสองฝั่งโขงและได้หารือถึงความร่วมมือด้านศิลปะร่วมสมัยในระดับนานาชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

แชร์