สศร. พบปะเครือข่ายศิลปินกระบี่ ระดมความคิดแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพกระบี่เมืองศิลปะ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ จ. กระบี่อย่างยั่งยืน

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ นางสาวสมพร พานทอง ผอ. ศูนย์หอศิลป์ เจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เยี่ยมชมจานย์สีน้ำ Art Studio ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

โอกาสนี้ นายศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2560 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ นายชัยณรงค์ โภชาคาร ศิลปินร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์ สมาชิกชมรม Krabi Art Space ให้การต้อนรับและนำชมผลงาน พร้อมร่วมประชุมหารือถึงศักยภาพและความต้องการของศิลปินในพื้นที่ นอกจากนี้แล้ว คณะ สศร. และ สวจ. กระบี่ ได้หารือแนวทางความร่วมมือระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และเครือข่ายศิลปิน จ.กระบี่ ในการขับเคลื่อนพื้นที่ทางศิลปะ การพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพศิลปิน ผ่านการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐ ทั้งในด้านของการจัดกิจกรรมและงบประมาณ โดยเครือข่ายศิลปินในพื้นที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่างต่อเนื่อง นำสื่อโซเชียลมีเดียมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และเริ่มต้นที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อการต่อยอดในอนาคต ร่วมกันพัฒนาแก้ไขจุดด้อย และมุ่งผลักดัน “จังหวัดกระบี่” ให้ไปสู่เป้าหมายของความเป็นเมืองศิลปะที่ใฝ่ฝันอย่างยั่งยืน

แชร์