Facebook Logo

สศร. มอบทุนการศึกษาส่งเสริมต้นกล้าศิลปินถิ่นอีสาน ในพิธีเปิดนิทรรศการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์วาดเส้น เทคนิคชาร์โคล นานาชาติ ณ พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) จังหวัดกาฬสินธุ์

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เป็นผู้แทนฯเข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์วาดเส้น เทคนิคชาร์โคล นานาชาติ พร้อมทั้งมอบทุนรางวัลยอดเยี่ยมเพชรนาคาต้นกล้าศิลป์ถิ่นอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้แก่นักศึกษาจำนวน 10 ทุน พร้อมด้วยทุนรางวัลการสร้างสรรค์ศิลปกรรมต้นกล้าศิลป์ถิ่นอีสาน ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศาสตราจารย์เกียรติคุณเข็มรัตน์ กองสุข อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา และอาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้มอบทุนรางวัล ให้แก่นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 68 ทุน ทั้งนี้พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางกัญญาพัชร นางาม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์วาดเส้น เทคนิคชาร์โคล นานาชาติ

ทั้งนี้นิทรรศการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์วาดเส้น เทคนิคชาร์โคล นานาชาติ เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) จังหวัดกาฬสินธุ์

แชร์