สศร. รวมใจจิตอาสา ทำความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกิจกรรม5 ส.ภายในสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมทั้งร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปมอบให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ณ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 และเป็นการเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างค่านิยมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทยรวมทั้งสืบสานรักษาต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย

แชร์