คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมกับทีมภัณฑารักษ์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติThailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันที่ 8 กันยายน 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) พร้อมด้วย นางสาวมนุพร เหลืองอร่าม นายอังกฤษ อริยโสภณ ภัณฑารักษ์ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่แสดงงานในจุดต่างๆ ได้แก่ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) ร้านชาสวรรค์บนดิน อำเภอเมือง โรงเรียนบ้านแม่มะ โกดังห้วยเกี๋ยง อำเภอเชียงแสน และหารือร่วมกับผู้แทนกลุ่มศิลปินผูัแทนพาวิลเลี่ยนต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ