สศร. ร่วมกับทีมภัณฑารักษ์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติThailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) พร้อมด้วยนางกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ นางสาวมนุพร เหลืองอร่าม นายอังกฤษ อริยโสภณ ภัณฑารักษ์ นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและประชุมร่วมกับสมาคมขัวศิลปะ โดยมีนายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย และศิลปินขัวศิลปะ ให้การต้อนรับ ณ CIAM

แชร์