คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมกับสำนักงบประมาณลงพื้นที่ที่จะใช้แสดงงานและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) พร้อมด้วยผู้บริหาร สศร. ร่วมกับนายธเนศ เพชรโชติ รักษาการนักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ สำนักงบประมาณ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ลงพื้นที่ที่จะใช้แสดงงานและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมี คุณกิติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ และ คุณมนุพร เหลืองอร่าม ภัณฑารักษ์ รวมทั้งผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้ เยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าการสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย (CIAM) พร้อมเยี่ยมชมบ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน วัดอาทิต้นแก้ว พระธาตุจอมกิตติ และเยี่ยมชมบริเวณกำแพงเมืองเชียงแสน และวัดป่าสัก

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ