คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมกับสำนักงบประมาณลงพื้นที่ที่จะใช้แสดงงานและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) มอบหมายนางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม พร้อมด้วยผู้บริหาร สศร. ร่วมกับนายพร้อมพงศ์ พฤกธารา ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 4 นายธเนศ เพชรโชติ รักษาการนักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ สำนักงบประมาณ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ลงพื้นที่ที่จะใช้แสดงงานและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมี คุณกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ คุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ และ คุณมนุพร เหลืองอร่าม ภัณฑารักษ์ และผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านดำ อ.ถวัลย์ ดัชนี เยี่ยมชมสิงห์ปาร์ค, เยี่ยมชมสำนักงานยาสูบเชียงราย และศาลากลางเก่า และเยี่ยมชมอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง)

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ