สศร. ร่วมกับ TCEB ลงพื้นที่ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเจ้าหน้าที่ สศร. ลงพื้นที่ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัย Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดเชียงราย โดยได้ร่วมติดตามการสำรวจผู้เข้าร่วมงาน และ In-depth Interview กับ Stakeholder ในพื้นที่การจัดงาน

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ