คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการและการนำเสนอโครงการธุรกิจด้านสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ “The Road to ขอ Cult จัด Season 3” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายนางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ ร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการและการนำเสนอโครงการธุรกิจด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ “The Road to ขอ Cult จัด Season 3” โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 10 โปรเจค โดยร่วมพิจารณาโปรเจคกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณสุมนรัตน์ จงจินารี ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี อาจารย์ศรีตรัง สารวัตร อาจารย์พิเศษ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา คุณศศิธร เกิดรุ่งเรือง Artist Manager บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด คุณชยาพงศ์ สุวรรณน้อย Client Director บริษัท ดีไซน์ บริดจ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด คุณบัณฑิต สินธนภารดี ผู้กำกับ บริษัท ดีฮัพ เฮ้าส์ จำกัด และคุณจิรวัฒน์ ชาญเชี่ยว เจ้าของกิจการ I Dream Studio จากนั้น เดินชมบูธงานนิทรรศการฯ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ