คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้ผู้แทนศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการชุมชนสืบสาน-สร้างสรรค์งานศิลป์ล้านนาร่วมสมัย ณ ลานโรงเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา วัดวชิรธรรมสาธิต (วัดทุ่งสาธิต สุขุมวิท 101/1)

โดยได้ร่วมชมการแสดงล้านนาฮ่วมสมัย เรื่อง “บ้านเฮา” 🏠 เรื่องราวของชุมชนชาวล้านนาที่พำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ แต่มีความหวงแหนและใจรักในศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของตนเอง จึงพากันฝึกฝนศิลปะล้านนาหลากหลายแขนง ในพื้นที่ของวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร (วัดทุ่งสาธิต) โดยมีแม่ครูจำปา แสนพรม เป็นเสมือนผู้สร้าง “บ้าน” หลังใหญ่นี้ให้ทุกคนได้พักพิง เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของตนเองไม่ให้สูญสลายในกระแสของสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันสมัย แสดงโดยเด็กและเยาวชนในระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น เยาวชนโรงเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาฯ ที่ฝึกศิลปะล้านนา​ กลองสะบัดชัย​ และช่วยตี​เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ มีวงครูพี่เลี้ยงชาวเหนือวัยรุ่นจากมหาวิทยาลัยมาช่วย​ในการทำการแสดง นอกจากนี้ยัง​มีฟ้อนสาวงามรุ่นเล็ก มีฟ้อนนก​กิงกาหล่า สู้กับ​ ​โต​ แห่งป่าหิมพานต์ เป็นเรื่องเป็นราวที่แตกต่างไปจากดั้งเดิม มีเรื่องราวที่พี่ ๆ แม่ ๆ ​ต้องการส่งเสียง​ สื่อสาร​ ร่วมกันกับกองเชียร์ลีดเดอร์ตัวน้อย จบด้วยการฟ้อนปิดงาน

การแสดงล้านนาร่วมสมัยดังกล่าว มีแม่ครูจำปา แสนพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา กรุงเทพฯ กลุ่มศิลปินขับซอ ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้จัดโครงการฯ และอาจารย์บุญพงษ์ พานิช ครูใหญ่ Cherry Theatre โรงละครเพื่อการพัฒนา เป็นผู้ฝึกสอน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แชร์