คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ณ วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ณ วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัดทำบุญน้อมนำหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิต นำพาความสงบสุขแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ ในการนี้ นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย ได้แก่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชนัดดา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร ผู้แทนพุทธสมาคมเเห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์เเห่งโลก ผู้แทนยุวพุทธิกสมาคมเเห่งประเทศไทย และผู้แทนสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ พื้นที่ชุมชนโดยรอบ วัดราชนัดดา เขตพระนคร ถือเป็นพื้นที่เครือข่ายการดำเนินงานที่แน่นแฟ้น ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งชุมชน วัด โรงเรียน อย่างต่อเนื่อง

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ