คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมชมและให้กำลังใจแก่เยาวชนในการแสดงดนตรี Side by Side เคียงข้างกัน และกันสานฝันดนตรี ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้ นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และข้าราชการ พนักงาน

เข้าร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต Side by Side with the Thailand Phil – Voices of the World ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล การแสดงดังกล่าว เป็นการแสดงดนตรี ที่เปิดโอกาสให้เยาวชน ได้พัฒนาศักยภาพเติมเต็มความฝัน ด้านดนตรีด้วยการอบรม ปรับพื้นฐานและเพิ่มพูนทักษะ พร้อมโชว์การแสดงร่วมกับนักดนตรีมืออาชีพ จากวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra – TPO) จำนวน 8 บทเพลง อำนวยเพลงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เศตะพราหมณ์ และยังได้ร่วมบรรเลงวง กับ Hiroshi Matsushima นัก Flute ชาวญี่ปุ่นอีกด้วย

ทั้งนี้ การแสดงคอนเสิร์ตเคียงข้างกันและกันสานฝันดนตรี (Side by Side) เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ภายใต้โครงการ เงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อันช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของบทเพลงของไทยและประเทศต่างๆ อันจะช่วยในการพัฒนา ศักยภาพของเยาวชนทั้งด้านความคิด ศักยภาพด้านดนตรี และความสามัคคี ผ่านมิติของดนตรี การแสดงครั้งนี้ ได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมและผู้ปกครองที่มาร่วมชมอย่างกึกก้อง

แชร์