คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมหารือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เตรียมพร้อมสนับสนุนศิลปินสร้างสรรค์ผลงานและจัดแสดงงานศิลปะในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Chiang Rai 2023

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สศร. และนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายและคณะ ร่วมประชุมหารือกับ ดร. ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ ผศ. ดร. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อหารือการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเตรียมพร้อมประสานงาน สนับสนุนศิลปินสร้างสรรค์ผลงาน และจัดแสดงงานศิลปะในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Chiang Rai 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง 9 ธันวาคม 2566 ถึง 30 เมษายน 2567

แชร์