คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมหารือ จ.เชียงราย และเครือข่ายในพื้นที่ เตรียมพร้อมการจัดงาน รองรับศิลปินและนักท่องเที่ยวมาเยือนช่วง Thailand Biennale. Chiang Rai 2023

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร) พร้อมด้วยผู้บริหาร สศร นางสาวกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ นายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ นางสาว มนุพร เหลืองอร่าม ทีมภัณฑารักษ์งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chaing Rai 2023 ร่วมประชุมหารือกับ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ นายวราดิศร อ่อนนุช นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นางสาวนันทวรรณ กันติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อวางแผนดำเนินงานและรองรับการจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 อาทิ การแถลงข่าวเปิดแนวคิดการจัดงานและเปิดตัวศิลปิน ชุดแรก 20 คน การเตรียมพื้นที่แสดงงาน การลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลของศิลปิน การระดมทุนและบริหารสิทธิประโยชน์ การสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ รวมถึงการเตรียมรับนักท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมด้านที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง การรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนการเตรียมการพิธีเปิดงาน ซึ่งมีกำหนดเปิดงาน 9 ธันวาคม 2566 และจัดงานต่อเนื่อง 5 เดือน จนถึง 30 เมษายน 2567 คาดว่า จะมีผู้สนใจร่วมชมงานและเดินทางมาท่องเที่ยวในเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ไม่น้อยกว่า 5 ล้านคน สร้างงานมากกว่า 8,000 อัตรา มีเงินหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาท

แชร์