สศร. ร่วมเปิดนิทรรศการศิลปะ “ลายมือ” ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ เฮินศิลป์ใจ๋ยอง จ.เชียงใหม่

วันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย คุณพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานกรรมการบริษัท นายเลิศพัฒนา จำกัด และนายกสยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ “ลายมือ” ของศิลปินแสงมณี แสงบุญ ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว ผู้อำนวยการเฮินศิลป์ใจ๋ยอง ศิลปินและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ณ เฮินศิลป์ใจ๋ยอง จังหวัดเชียงใหม่

สศร. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของหอศิลป์ อันจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือด้านการดำเนินงานของหอศิลป์แต่ละแห่ง และต่อยอดความร่วมมือสู่ระดับนานาชาติ โดยเฮินศิลป์ใจ๋ยอง เป็นหนึ่งในหอศิลป์ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งได้จัดนิทรรศการศิลปะ “ลายมือ” ของศิลปินแสงมณี แสงบุญ ศิลปินและดีไซน์เนอร์มืออาชีพผู้มีผลงานสร้างสรรค์ห้องเสื้อ “แสงบุญ” เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการของแฟชั่น โดยนำผลงานศิลปะที่แสดงเรื่องราวซึ่งมีที่มาจากจิตภายในสู่ภายนอก ต่อเส้นสายจากใจสู่มือ ถ่ายทอดผ่านลายมือ ลายเส้น ทั้งขาวดำและสีสัน ออกมาเป็นผลงานศิลปะอันมีเสน่ห์ โดยจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 9 เดือนมีนาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 17.00 น. หยุดทุกวันอังคาร

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ