คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ร่วมเปิดนิทรรศการ My MANDALA ณ เฮินศิลป์ใจ๋ยอง จังหวัดเชียงใหม่ และลงพื้นที่เยี่ยมชมหอศิลป์และแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้-แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมโดยใช้ศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. พระเดชพระคุณพระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม และคณบดีบัฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายประสพ เรียงเงิน ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดนิทรรศการ MY MANDALA มณฑลโลกสวรรค์ (ภาพวาด ดินแดนบริสุทธิ์ที่แสวงหาจากอุดมคติ) ศิลปินอาวุโสชาวญี่ปุ่น โดยมีอาจารย์อินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ [ประติมากรรม] เจ้าสุรีย์ ณ เชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ [คุณสิริรัตน์ โอภาพ] ศิลปินอาวุโส ศิลปินล้านนา และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ เฮินศิลป์ใจ๋ยอง จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในเครือข่ายหอศิลป์ที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ [MOU] ว่าด้วยการดำเนินงานของหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาคกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในปี 2566 สำหรับนิทรรศการ MY MANDALA เป็นผลงานของศิลปินอาวุโสชาวญี่ปุ่น คุณฮิโตะชิ คุสะนะงิ Mr.Hitoshi Kusanagi อายุ ๘๖ ปี ซึ่งมีความสนใจในการวาดรูปพระพุทธรูปและงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยนำแนวคิดจากความงามของมณฑลจักรวาลมากมายจากพระทิเบตที่เชียงใหม่มาวาดรูปมณฑลจักรวาล แดนสวรรค์ สุขาวดีตามจินตนาการของศิลปิน กว่า 100 ภาพ พร้อมเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมพื้นที่ของเฮินศิลป์ใจ๋ยอง หอศิลป์และแนวทางพัฒนาแหล่งเรียนรู้-แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยใช้ศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้แก่ “พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย ใหม่เอี่ยม” พื้นที่แห่งศิลปะร่วมสมัยที่มิใช่มีแหล่งแสดงและจำหน่ายงานศิลป์ แต่ยังทำงานเพื่อสังคม “บ้านข้างวัด” ชุมชนสำหรับคนรักศิลปะธุรกิจท่องเที่ยวที่เน้นความเป็นชุมชนหมู่บ้านและงาน craft เป็นจุดขาย และ “คลองแม่ข่า” การฟื้นฟูคลองน้ำเสีย สู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สวยงาม ในมิติของการอยู่ร่วมกันระหว่างคน ชุมชน คลอง และผู้มาเยือน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำแนวคิดการบริหารจัดการและแนวทางพัฒนาดังกล่าวมาเป็นข้อมูลต่อยอดโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาคต่อไป

แชร์