คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และรับฟังการนำเสนอความพร้อมสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะและเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Phuket 2025

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ และข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุมการนำเสนอความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต ในการเสนอตัวเป็นเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์และเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Phuket 2025 โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว พร้อมมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยนายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต, เทศบาลนครภูเก็ต, สนง. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, หอการค้าจังหวัดภูเก็ต, YEC สมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย, สมาคมเพอรานากัน, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB), สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) และกลุ่มศิลปินต่างๆ ร่วมกันนำเสนอเพื่อให้ภูเก็ตเป็นเมืองจัดนิทรรศการ หรือศิลปะระดับนานาชาติ ในปี พ.ศ.2568 โดยมีทุกภาคีเครือข่าย และประชาชนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อบจ.ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

+8

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ