คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบศิลปะร่วมสมัยจากความเป็นไทยสู่ตลาดโลก

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนางสาวมณีรัตน์
จันทร์มี นางสาวน้ำทิพย์ แสงอ่อน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงพื้นที่เยี่ยมชม La Vie En Rose Cafe’ by Korakot และห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล ของนายกรกต อารมย์ดี ศิลปินศิลปาธรประจำปี 2560 สาขาศิลปะการออกแบบ
ณ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังแนวทางการนำความรู้ด้านการออกแบบร่วมสมัยมาผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน พัฒนาเป็นผลงานศิลปะและผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการนำศิลปะการออกแบบร่วมสมัยต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ยกระดับคุณภาพชีวิตและเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ โดยปัจจุบันได้รับงานออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งสถานที่และก่อสร้างอาคารต่างๆ รวมทั้งร่วมทำงานให้แก่ super brand ทั้งในและต่างประเทศด้วย

แชร์