Facebook Logo

สศร. ลงพื้นที่ดูความพร้อมของภูเก็ตสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Phuket 2025

วันที่ 1 กันยายน 2566 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ และข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงพื้นที่ชมหมู่บ้านศิลปะ (Phuket Art Village) ภูเก็ตอาร์ตคลับ (Phuket Art Club) พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เพื่อดูความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Phuket 2025 โดยนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางอ้อมเดือน ผิวทอง หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว รักษาราชการแทน ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมติดตาม ร่วมกับคุณก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต

แชร์