สศร. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัย ณ จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน และข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัย ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเขมราฐ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขมราฐ เครือข่ายศิลปิน โรงเรียน และผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะร่วมสมัยใน 3 สาขา ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า, Wall Art/Graffiti และการปั้นหุ่นต้นแบบเพื่อต่อยอดงานประติมากรรม โดยกิจกรรมการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอเขมราฐในการเสริมสร้างคุณค่าทางศิลปะและมูลค่าทางเศรษฐกิจ จากนั้นคณะทำงานได้เยี่ยมชมถนนสายวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี และสำรวจพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมฯ เช่น ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ และศูนย์การเรียนรู้บ้านภูรีประศาสน์ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมฯ ต่อไป

ต่อมาในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทำงานสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนางปรียา แก้วบำรุง วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมเครือข่ายศิลปินในพื้นที่จ.อุบลราชธานี ได้แก่ ตักโพธิ์ศิลปะสถาน ของอ.โชคชัย ตักโพธิ์ ศิลปินผู้พัฒนาการสร้างสรรค์งานแบบ ‘ศิลปะภาวนา’ ที่ผสมผสานงานศิลปะเข้ากับการเจริญสมาธิ หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา และการบำบัดจิตใจ และทอศิลป์แกลเลอรี โดยครอบครัว ‘แต่งประกอบ’ ที่เป็นศิลปินทั้งครอบครัวถึง 2 รุ่น โดยการพบปะเครือข่ายศิลปะในครั้งนี้เพื่อเตรียมการจัดเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ที่จะจัดขึ้น ณ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 นี้

แชร์