คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ลงพื้นที่เยี่ยมชมให้กำลังใจศิลปิน เครือข่ายหอศิลป์แห่งความสุขและการแบ่งปัน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมนางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ และเจ้าหน้าที่ของ สศร. ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านศิลปะร่วมสมัย ณ หอศิลป์บัวบาน โดยนางสงวนวรรณ พัฒคายน เจ้าของหอศิลป์ฯ ซึ่งนำเสนอถึงวิธีการนำศิลปะร่วมสมัย บำบัดด้านสุขภาพจิตตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ อาทิ นายธนาวุฒิ กล้าเวช ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิจิตรศิลป์ วิทยาลัย อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ผศ. ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์ อาจารย์ประจำสาขาจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นต้น หลังจากนั้น ผอ. สศร. ได้เยี่ยมชมบ้านคงเวชศิลป์ ของนายสุรชาติ คงเวช เพื่อเยี่ยมชมผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่ยังเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานส่วนใหญ่เป็นแนวสื่อผสมประดับมุก ซึ่งได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับประเทศมากมาย

หอศิลป์ทั้งสองแห่งต่างเป็นพื้นที่ที่มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะ ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่และต้องการผลักดันให้หอศิลป์ดังกล่าว เป็นพื้นที่แห่งความสุขแก่ผู้ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

แชร์