คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. ลงพื้นที่ จ. ภูเก็ต ร่วมหารือเตรียมความพร้อมโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Phuket 2025

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ และข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลงสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพและความพร้อมสำหรับจัดแสดงผลงาน โครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Phuket 2025 ณ ประตูเมืองภูเก็ต ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าฉัตรไชย ทุ่งถลางชนะศึก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง อำเภอถลาง บ้านชาร์เตอร์ดแบงค์ โรงภาพยนตร์เริงจิต และสวนสาธารณะสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

จากนั้น เวลา 15.00 น. ร่วมหารือกับ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายพิชัยยุทธ สิงห์สหาย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คุณอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมศิลป์ภูเก็จ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายศิลปิน ในการเตรียมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ การระดมสรรพกำลังในพื้นที่ การสร้างการรับรู้ การกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน และปฏิทินการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมมุกอันดา ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

แชร์