สศร.วธ. ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย (ททท. สำนักงานเชียงราย) จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยนำบูทกิจกรรมร่วมงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2566 ครั้งที่ 41

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.-20.00 น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย (ททท. สำนักงานเชียงราย) จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยนำบูทประชาสัมพันธ์งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ร่วมจัดแสดงในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม พ.ศ.2566 โดย มีนางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ นางสาวสมลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) นางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมบูทประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งแจกของที่ระลึก แก่ผู้มาร่วมกิจกรรม ภายในบูท มีการฉายวีดิทัศน์ การดำเนินงาน การเตรียมพร้อมจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 และวีดิทัศน์ เปิดตัว 20 ศิลปินเฟสแรก เพื่อเชิญชวนผู้มาเยี่ยมชมบูท แกน QR Code เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.thailandbiennale.org และแจกหนังสือ ART SQUARE ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย พร้อมคณะทำงานเข้าเยี่ยมชมบูทกิจกรรมภายในงานฯ

โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมแจกสมุดโน้ต จดจำ และกระเป๋าที่ระลึกฯ ให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมบูทได้ร่วมสนุก พร้อมทั้งเชิญชวนให้บรรดานักท่องเที่ยว ภาคธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ ที่มาร่วมงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2566 ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้รับรู้ข้อมูลการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566 – 30เมษายน พ.ศ. 2567

แชร์