คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. วธ. ร่วมพิธีเปิดโครงการคืนทองสู่แผ่นดินจากทุนทางวัฒนธรรมสู่ศิลปะร่วมสมัย เครือข่ายศิลปินใหม่ – เก่า / “Keaun Thong Su Pandin” (Return gold to the land) : Frome cultural capital to modern art. Network of old new artists หนึ่งในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศน์ศิลป์) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคืนทองสู่แผ่นดินจากทุนทางวัฒนธรรมสู่ศิลปะร่วมสมัย เครือข่ายศิลปินใหม่ – เก่า / “Keaun Thong Su Pandin” (Return gold to the land) : Frome cultural capital to modern art. Network of old new artists ณ หอศิลป์ปันบุญ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางปรีชญา พรมชู วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเครือข่ายศิลปิน เครือข่ายทางวัฒนธรรม นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สนใจเข้าร่วมกว่า 40 คน โครงการดังกล่าว เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านทุนวัฒนธรรมที่ดีงามสู่สังคมให้ได้รับรู้และเกิดความคิดสร้างสรรค์ จดจำวัฒนธรรมในบริบทต่างๆ นำมาสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งเป็นการรวมพลังของศิลปิน ที่มีศักยภาพร่วมกันระหว่างศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับชาติ และศิลปินหน้าใหม่ผ่านโครงการสร้างสรรค์คุณค่า สุนทรียะ จะเกิดการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ขึ้น เกิดการเรียนรู้ เทคนิค วิธีการที่โดดเด่น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกัน ในบริบทของการปฏิบัติผลงานสร้างสรรค์ร่วมกัน ภายใต้กลไกเครือข่าย ความร่วมมือจากหน่วยงานภายในท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อก่อเกิดการสร้างเครือข่ายสังคมที่มีศักยภาพ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เกิดการพัฒนาจิตใจและพัฒนาเศรษฐกิจจากการเกิดวิถีการท่องเที่ยวขึ้น สามารถมาชมนิทรรศการฯระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2566

ผู้สนใจเข้าชมผลงาน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คง โทร. 090-235-4410 หรือ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โทร. 02-208-3753

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ