คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

สศร. วธ. ร่วมพิธีเปิดโครงการการรับรู้ศิลปภาวนาในแบบร่วมสมัย (The Perception of Contemporary Meditative Art) หนึ่งในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้ผู้แทนศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการการรับรู้ศิลปภาวนาในแบบร่วมสมัย (The Perception of Contemporary Meditative Art) ณ คอกควายศิลปะสถาน โชคชัย ตักโพธิ์ วิถี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการใช้ศิลปภาวนาในแบบร่วมสมัยเป็นฐานในการคิด วิเคราะห์ เกิดการแลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์และระบบความคิด ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2566 โดยมีเครือข่ายศิลปิน เครือข่ายทางวัฒนธรรม นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน และเปิดนิทรรศการการจัดแสดงผลงานศิลปะจากการอบรมร่วมกับการจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของอาจารย์โชคชัย ตักโพธิ์ ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2566

ผู้สนใจเข้าชมผลงาน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ อาจารย์อรทัย ตักโพธิ์ โทร. 081-977-6636 หรือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-244-531

แชร์